Vi har fått uppdraget att totalrenovera Kåpan Fastigheters lokal där Musikskolan huserar i centrala Karlshamn. Det är en fantastisk byggnad som nu bland annat tillgänglighetanpassas med en hiss. Vår arkitekt har lyssnat på beställarens behov och tagit fram ritningar som möter verksamhetens önskemål, både elever & personal ska trivas. Alla ytskikt både exteriört samt interiört blir nya, även el, vent och värme. Fönster förses med bullerglas och klassrum med akustikgolv samt nya ljudabsorbenter i tak, allt för ett behagligt inomhusklimat där tonerna ljuder. Den vackra byggnaden skall stå klar för inflytt vårterminen 2024.