Vårt fina område Vettekullahöjden där Arkitekten Thomas Sandell ritat villorna vann Årets Stadsbyggnadspris 2022. Vi har få tomter kvar om ni vill bosätta er här. Juryns motivering lyder:

”Mellan stenblock och tall slingrar sig vägen upp på berget och längs den finner vi omsorgsfullt placerade byggnader inpassade efter landskapet. Bebyggelsen består av enkla, diskreta volymer, varierade inom samma tema som med hjälp den dova färgsättningen samspelar med marken, träden och himlen och bildar en helhet. Tack vare projektets konsekventa gestaltning och noggrannhet, från detalj till helhet, blir resultatet en ny stadsdel med ett högt konstnärligt värde som är och fortsatt kommer vara till gagn för såväl de boende inom området, som för Karlshamn kommun i stort. ”